RSS

دامپروران جوان ایران
به وبلاگ دامپروران جوان ایران خوش آمدید

دوشنبه 17 آبان1389

تب شير

 Milk Fever in Cows
تب شير در گاو

 

تب شير يک بيماري متابوليکي است که قبل از زايمان يا به هنگام زايمان اتفاق مي افتد، و با کاهش سريع غلظت کلسيم پلاسما مشخص مي شود که به دليل از دست رفتن نسبتا سريع کلسيم پلاسما براي تشکيل آغوز ايجاد مي شود.ادامه ی مطلب ...نوشته شده توسط میلاد رهبان در ساعت 12:13 بعد از ظهر

یکشنبه 16 آبان1389

پاسخ بدن به استرس گرمایی

۱) تغییرات در شکسته شدن و ساخت پروتئین ها: استرس گرمایی را به دو دسته استرس حاد و مزمن تقسیم می کنند.ادامه ی مطلب ...نوشته شده توسط میلاد رهبان در ساعت 12:54 بعد از ظهر

چهارشنبه 17 شهریور1389

تب برفکی <<نوشته :آیناز ح.ز

تب برفكى F.M.D       

از جمله بيمارى ويروسى حيوانات نشخوار كننده است كه اسب و تك سمى ها را شامل ميشود.

مشخصه بيمارى؛واگيرى فوق العاده بالا بامرگ ومير پايين.در بين دامهاى نشخوار كننده گاو وخوك وحساسترين هستند ودر كوسفند وبز كمتر شايع ميباشد.نشانه بيمارى در گاو؛داراى يك دوره كمون كوتاه است كه حدود 4روز ودر بيشتر موارد 48 ساعت ميباشد.بيمارى با يك تب بالا در حد 40تا 41 درجه شروع ميشود. همراه با تب علائم ؛بى اشتهايى وبى حالى نيز ديده ميشود. سپس به يك تورم حاد ودردناك مخاط دهان منجرب ميشوددر اين مرحله تب پايين ميايد،ترشح بزاق دهان زياد ميشودوبصورت رشته آويزان از دهان خارج ميشود.تاولهاى به قطر 1تا2 cmدر محوطه دهانى روى زبان حيوان ،لب بالا ايجاد ميشود.تاولها زمانى كه پاره ميشوند يك زخم گلى رنگ را از خود بجا ميگذاردكه دردناك است.تاولها ممكن است در بين انگشتان دست و يا بالاى سم ايجاد شود كه منجر به لنگش دام ميشود.حتى اين تاولها ميتواند در سر پستان ها نيز ايجاد شود.همچنين ممكن است باعث سقط جنين –نازايى0 لاغرىكاهش توليد شود.بيمارى در گوسفند وبز هم ديده ميشود كه اولين نشانه آن لنگش است.ادامه ی مطلب ...نوشته شده توسط آیناز ح.ز در ساعت 11:32 قبل از ظهر

شنبه 13 شهریور1389

انگلهاى كرمى شکل<<<نوشته’:آیناز ح.ز

تنيا ¸سستودها

شكل بالغ آنها بيماريزا بوده و همچنين ميتوانند به شكل مراحل اوليه ايجاد بيمارى نمايند. (مرحله نوزادى) شكل بالغ تنيا در ميزبان ايجاد بيمارى ميكند مانند كرم تنيا ساژيناتا كه در انسان ايجاد بيمارى ميكند اما در مرحله نوزادى در بدن گاو ايجاد سيستى سركوز مينمايد.اگرچه اين بيمارى نشانه در مانگاهى ندارد اما مصرف گوشت آلوده باعث آلودگى انسان ميشود.

 ادامه ی مطلب ...نوشته شده توسط آیناز ح.ز در ساعت 1:58 بعد از ظهر

شنبه 6 شهریور1389

بيمارى بابزيوز Babsiosis <<<نوشته’:آیناز ح.ز

جز بيماريهاى انگلى تك ياخته اى بوده .عامل بيمارى انگلى است بنام بابزيا‌Babsia  اين انگل گونه هاى مختلفى دارد كه هر كدامشان در نوع خاصى از دام ايجاد بيمارى ميكند. بيمارى را در گاو-گاوميش-گوسفند-بزواسب ميتوان ديد.اين بيمارى نيز توسط كنه منتقل ميشود و انگل عامل بيمارى بخشى از سير تكاملى خودش را در بدن كنه طى ميكند.ادامه ی مطلب ...نوشته شده توسط آیناز ح.ز در ساعت 3:2 بعد از ظهر

سه شنبه 2 شهریور1389

بيمارى تيلريوز Theileriosi <<<نوشته’ آیناز ح.ز

بيمارى انگلى ناشى از يك نوع انگل تك ياخته اى است بنام(تيلريا).اين انگل داراى گونه هاى متعددى كه درايران نوع (آنولاتا)حائزاهميتميباشد.اين بيمارى مخصوص نشخواركنندگان است به خصوص در گاووشامل اسبنميشود.عامل انتقال بيمارى نوعى كنه ميباشد بنابراين هرجايى كه شرايط براىرشد كنه فراهم باشد بيمارى را ميتوان ديد.بيمارى درايران هم وجود داشته به خصوص در گيلان به فراوانى ديده ميشود.از آنجايى كه كنه ها به صورت فصلى فعال ميشوند و تكثير مييابند به همين دليل در فصل گرم سال فعاليتشان زياد ميشود و بيمارى در فصول گرم سال (اواخر بهاروتابستان) ديده ميشود.ادامه ی مطلب ...نوشته شده توسط آیناز ح.ز در ساعت 11:52 قبل از ظهر

شنبه 30 مرداد1389

شاربن علامتى Blackleg <<<نوشته’ آیناز

       عامل بيمارى ميكروبى از خانواده كلسترديوم ميباشد.كه اين ميكروب گرم مثبت-ميله اى شكل- اسپرزا-كپسول دار-بى هوازى كه دو نوع آنتى ژن (O-H )ميباشد.4نوع توكسين دارد بنامهاى آلفا - بتا - گاما - دلتا.

توكسين آلفا عامل هموليزونكروزاست.وتوكسين گاما نيز هيالورونيداز ميباشد.(اتصال سلولهاى عضلانى از بين ميبرد)ادامه ی مطلب ...نوشته شده توسط آیناز ح.ز در ساعت 11:45 قبل از ظهر

سه شنبه 26 مرداد1389

آنترو توكسمى Entrotoximia <<<نوشته’ آیناز

عامل اين بيمارى يك ميكروب از خانواده كلسترديوم ولشى ميباشد كه اين ميكروب گرم مثبت-ميله اى شكل-كپسولدار-بى هوازى-بدون متحرك وداراى تيپ هاى مختلفى ميباشد وحدود12نوع توكسين از اينها جدا شده كه توكسين هاى آلفا-بتا اپسيلونويوتا از همه مهمتر ميباشد.ادامه ی مطلب ...نوشته شده توسط آیناز ح.ز در ساعت 12:29 بعد از ظهر

شنبه 23 مرداد1389

بيمارى كزاز <<<نوشته’ آیناز

عامل بيمارى ميكروبى بنام كلستروديوم تتانى.

ميكروب ميله اى شكل-گرم مثبت-كپسول دارواسپورزا است وبى هوازى نيز ميباشد.ادامه ی مطلب ...نوشته شده توسط آیناز ح.ز در ساعت 12:8 بعد از ظهر

سه شنبه 19 مرداد1389

بیماری میکروبی دام <<<نوشته’ آیناز

شاربن

 بيمارى شاربن يا سياه زخم يا  Anthrox جز بيمارى هاى مشترك انسان ودام  بوده وعامل بيمارى ميكروبى  بنام Bacillus Anthracis  ميباشد يك باكترى  گرم مثبت مى باشد ¸باسيل اسپرزا (ميله اى) : كپسول ز ا¸ هوازى¸ بى هوازى اختيارى داراى يك هگزو توكسين از جنس پروتئين كه داراى3جز ميباشد:

1.جز مولد اِدم

2.جزمحافظت كننده.          

3. جز كشنده.ادامه ی مطلب ...نوشته شده توسط آیناز ح.ز در ساعت 12:41 بعد از ظهر

دوشنبه 18 مرداد1389

تب بی دوام گاوی(قسمت اول)<<<نوشته’ جواد

*** تعريف :
تب بی دوام گاوی يک( بيماری ويروسی، بند پابُرد (arthropod- borne همه گير،( غيرواگيردار (non contagious- not transmissible by contactاست که صرفاً در گاو و گاوميش بروز می کند. مشخصة بيماری بروز ناگهانی تب، افسردگی، جمود مفصلی و لنگش است. نکتة بسيار جالب و منحصر به فرد در BEF اين است که، شدت بالينی بيماری با بهبود سريع متعاقب علايم بالينی در اکثر حيوانات تحت تأثير واقع شده ، ناسازگار و متناقض است.ادامه ی مطلب ...نوشته شده توسط جواد باقری در ساعت 1:26 بعد از ظهر

دوشنبه 18 مرداد1389

تب بی دوام گاوی(قسمت دوم)>>>نوشته’ جواد

***عوامل خطرزا : (Risk factors)
(1
فصل تابستان که کانون های بيماری به صورت خوشه ای و در زمان کوتاه بروز می کند.

BEF(2 توسط بادهای بيش ورز (Prevailing wind) در فواصل طولانی گسترش می يابند. بدين سان که جهت و شدت اين بادها برروی جابجايی جمعيت حشرات ناقل تأثير مثبت دارند.
(3
چهرة ماکرواپيدميولوژی سالانة BEF به صورت کاهش موارد ابتلا به صورت سيکلی (Cyclical diminution) و سپس موج بازخير و احياء شونده (resurgence) به صورت افزايش موارد ابتلا، در يک منطقه يا يک يا چند واحد اپيدميولوژی، که ايمنی جمعيتی بنا به دلايل مختلف (عمدتا ً خشکسالی ها که موجب کاهش جمعيت ناقلين ويروس می شود.) کاهش می يابد
.ادامه ی مطلب ...نوشته شده توسط جواد باقری در ساعت 1:21 بعد از ظهر

شنبه 16 مرداد1389

بيمارى كتوز <<<نوشته’ آیناز

در مرحله ى اول گلوكزوسپس اسيدهاىآمينه¸ اسيد لاكتيك¸ خود اجسام كتونى وهمچنين اسيد هاى چرب بلند كه در بين اينهاگلوكز از همه مهمتر است ودرساخت لاكتوز وگلسترول وچربى شير وجودآن الزامى ميباشد.

 البته تامين انرژى از ديگر منابع نيز صورت ميگيردكه باز هم به گلوكز نياز ميباشد.

اما از طرف ديگر آن مقدار گلوكزىكه توسط معده جذب ميشود ناچيز است چراكه قسمت عمده گلوكزدر شكمبه دام تخمير ميشودوايجاد اسيدهاىچرب فعال مثل¸اسيد استيك70٪¸اسيد پروپيونيك20٪¸اسيد بوتريك10٪مينمايد.

در بين اين اسيدها تنها اسيد پروپيونيك ميتواند به گلوكوژنيك تبديل شود.ادامه ی مطلب ...نوشته شده توسط آیناز ح.ز در ساعت 10:42 قبل از ظهر

سه شنبه 12 مرداد1389

كتوز ( Acetonemia )در گاوهای شیرده>>>نوشته’ جواد

كتوز ( Acetonemia )در گاوهای شیرده

 

كتوز ( Acetonemia ) در گاوهاي شيرده پر توليد در خلال 6 هفته اول زايمان روي مي دهد كه در سه هفته اول بسيار مهم است . اين بيماري اغلب در دوره تغذيه زمستاني و نيز به هنگام حضور گاوها در جايگاه هاي بسته اتفاق مي افتد . احتمال بروز اين بيماري در گاوهاي مسن بيشتر از تليسه هاي تازه زا مي باشد .
مبناي بروز اين عارضه تغييرات در روند سوخت و ساز است كه بطور عمده محور آنها كاهش در گلوكز خون و افزايش توليد اجسام كتوني در خون است . تركيبات كتوني فراورده هاي واسطه متابوليكي ناشي از جابجا شدن چربي هاي ذخيره اي بدن مي باشد . عمده تركيبات كتوني شامل بتاهيدروكسي بوتيرات ( BHB ) ، استواستات و استون است . عارضه فوق به دليل جمع شدن اجسام كتوني در خون و ادرار گاو ، كتوز ناميده مي شود .ادامه ی مطلب ...نوشته شده توسط جواد باقری در ساعت 1:28 بعد از ظهر

سه شنبه 12 مرداد1389

طاعون گاوی>>>نوشته’ جواد

طاعون گاوی

تعریف  

طاعون گاوی (Rinderpest) RP یک بیماری ویروسی واگیردار است که درگاو و گاو میش اهلی وبعضی حیوانات وحشی بوجود میآید . این بیماری با تب زخمهای دهانی اسهال و نکروز غدد لنفاوی و مرگ ومیر زیاد مشخص میشود ظاهر میشود. علت شناسی(سبب شناسی)Etiologyویروس طاعون گاوی تنها ویروس دارایRNA تک رشته ای است از خانواده بارا میکسوویریده ازجنس موربیلوویروس هاست. این ویروس با ویروسهای : دیستمپر وسرخک انسان وطاعون نشخوارکنندگان کوچک و موربیلو ویروس پستانداران دریائی وابستگی ایمنی دارند. ویروس طاعون گاوی فقط یک سروتیپ دارد ولی ویروس مزرعه ( وحشی ) آن واگیری شدید وگسترده ای دارد که بآسانی به دامهای حساس منتقل میشود. ویروس طاعون گاوی در مقابل نورآفتاب حساس است و از بین میرود بنابراین بایستی واکسن های تولیدی در شیشه های تاریک قهوه ای رنگ نگهداری شوند . این ویروس در لایه های خونی نازک بعد از دو ساعت غیر فعال میشود.ادامه ی مطلب ...نوشته شده توسط جواد باقری در ساعت 1:22 بعد از ظهر

سه شنبه 12 مرداد1389

درماتیت انگشتی در گاو های شیری>>>نوشته’ جواد

درماتیت انگشتی در گاو های شیری

بروز جمعيتي لنگش در نسبت هاي اپي دميك معضلي است كه پس از ورم پستان و بيماري هاي توليدمثلي مي تواند در رتبه سوم قرار بگيرد و متاسفانه زيان هاي اقتصادي فراواني را بر جامعه دامپروري وارد مي كند كه از آن جمله مي توان كاهش شير ،كاهش پيشرونده وزن بدن ،عدم باروري و در انتها حذف زود رس گاوان مبتلا را نام برد .

ادامه ی مطلب ...نوشته شده توسط جواد باقری در ساعت 1:13 بعد از ظهر

دوشنبه 11 مرداد1389

جفت ماندگی>>>نوشته’ جواد

جفت ماندگی

Troubleshooting Infertility Problems in Dairy Cattle بسیاری از تولید کنندگان در موقعیت های مختلف با مشکلاتی در عملکرد تولید مثلی گله خود روبرو می شوند.زمانیکه راندمان تولید مثلی گله افت می کند،تولید کننده باید برای شناسایی علل امر و یافتن راه حل،با دامپزشک گله،کارشناس تلقیح مصنوعی،نمایندگی شرکت تامین خوراک و دیگر افراد ذیربط مشورت نماید.متن حاضر به معرفی انواع اصلی مشکلات ناباروری در گله می پردازد و برای پیشگیری و کنترل آن ها پیشنهاداتی ارائه می دهد.ادامه ی مطلب ...نوشته شده توسط جواد باقری در ساعت 6:43 بعد از ظهر

دوشنبه 11 مرداد1389

بیماری بروسلوز در دامها>>>نوشته’ جواد

بیماری بروسلوز در دامها

سازمان دامپزشكی كشور وظیفه پیشگیری و مبارزه با بیماریهای دام و حفظ و حراست از سرمایه های دامی كشور را به عهده دارد ( كه هم از نظر اقتصادی و هم نظارت بر فرآورده های خام دامی و حفظ بهداشت عمومی و پیشگیری و مبارزه با بیماریهای مشترك بین انسان و دام بسیار پر اهمیت است ). سازمان دامپزشكی كشور وظیفه پیشگیری و مبارزه با بیماریهای دام و حفظ و حراست از سرمایه های دامی كشور را به عهده دارد ( كه هم از نظر اقتصادی و هم نظارت بر فرآورده‌های خام دامی و حفظ بهداشت عمومی و پیشگیری و مبارزه با بیماریهای مشترك بین انسان و دام بسیار پر اهمیت است ). حدود بیش از ۴۰۰ نوع بیماری مشترك بین انسان و دام شناخته شده است كه عمدتاٌ از دام به انسان سرایت می كند . مثل هاری ، سیاه زخم ، سل ، بروسلوز ، كیست هیداتید و... یكی از این بیماری ها كه فوق العاده عفونی و قابل انتقال است بیماری هزار چهره بروسلوز یا تب مالت است كه گروه بسیار زیادی از پستانداران اهلی و وحشی را مبتلا می سازد .ادامه ی مطلب ...نوشته شده توسط جواد باقری در ساعت 6:29 بعد از ظهر

شنبه 9 مرداد1389

بیماریهای متابولیک <<<نوشته’ آیناز

بيماريهاى متابوليک

بيماريهاى بوده كه در اثراختلال در سوخت وساز مواد لازم وحياتى ايجاد ميشود.كه ممكن است در اثر كاهش ويا افزايش اين مواد اين بيمارى ايجاد شود. مثل بيماريهاى كتوز واسيدوز.


 ادامه ی مطلب ...نوشته شده توسط آیناز ح.ز در ساعت 11:44 قبل از ظهر

چهارشنبه 6 مرداد1389

ورم پستان
ورم پستان درتمام حيوانات پستاندار ماده بروز ميكند ولي در گاوهاي شيري داراي اهميت اقتصادي است وآنهم بعلت خساراتي است كه به صنعت توليد شير وفرآورده ها ي آن وارد مي شود . البته در اثر بيماري ورم پستان تلفات دامي نيز وجود دارد لكن زيا ن اقتصا دي آ ن مربوط به تلفا ت به تنها ئي نيست بلكه كاهش مقدار شير پستان مبتلا و اختلال در فر آوري شير عمده ترين خسارات را تشكيل ميدهد . از جمله خسارات ديگر آن انتشار ورم پستان در ساير دامها ي گله وبعضا ايجاد گلو درد استرپتوكوكي ويا سل و بروسلور در انسا ن استادامه ی مطلب ...نوشته شده توسط میلاد رهبان در ساعت 6:58 بعد از ظهر

مرکز مشاوره و آموزش رایگان دامپروری
ایمیل مدیر : Damparvaranejavan@yahoo.comصفحه نخست | پست الکترونیک | آرشیو مطالب | لينك آر اس اس | عناوین مطالب وبلاگ | تم دیزاینر

.:: Design Theme By : wWw.Theme-Designer.Com ::.امارگیر حرفه ای سایت

سایت خدماتی نایت اسکین - امارگیر سایت